Rolnictwo przemysłowe bardziej ekologiczne

Pod przewodnictwem Nandity Basu i Kimberley Van Meter z Uniwersytetu Waterloo zostały przeprowadzone zakrojone na szeroką skalę badania mające określić, jaki wpływ ma przemysłowe rolnictwo na stan wód. Wyniki okazały się szokujące.