Akcja edukacja

Zrównoważone życie, zrównoważony rozwój

Kampania edukacyjna „Zielona Eskadra” ma na celu zmianę zachowań i postaw, które niszczą planetę i zastąpienie ich działaniami pro środowiskowymi. Przewodnim konceptem kampanii jest budowanie „Zielonej Eskadry” – grupy tych, którzy już potrafią, jak również tych, którzy chcą, świadomie dbać o środowisko naturalne, swoje otoczenie i siebie samych. Będziemy pokazywać najlepsze praktyki, które przyczyniają się do stosowania korzystnych i ekologicznych rozwiązań.