Ekologiczny jak Szwed

Polsce daleko do Szwecji pod względem bycia „eko”. To właśnie Szwedzi już dawno docenili wartość śmieci i prawie 100% jest efektywnie wykorzystywanych. W Polsce przetwarzanych jest zaledwie 10%.

Szwedzi, oprócz standardowego podziału śmieci (szkło, papier, plastik oraz metal), mają oddzielne pojemniki na odpady żywnościowe: łatwopalne, kompost, biogaz. W Szwecji również obowiązuje system kaucjowania butelek i puszek:

·         Puszki aluminiowe – 1 korona

·         Plastikowe butelki (więcej niż 1l) – 2 korony

W marketach znajdują się specjalne automaty do zwracania opakowań. Firmy zajmujące się recyklingiem często zachęcają młodzież do przynoszenia opakowań, jako sposób na dorobienie pieniędzy.

Szwedzi doszli do takiego poziomu zaawansowania przerabiania śmieci, że muszą je importować, np. z Norwegii. Odpady służą im za paliwo do wytwarzania energii. Energia z przetworzonych śmieci  stanowi 20% energii w sieci energetycznej, zapewniając energię elektryczną dla 250 tys. domów i 4,6 mln gospodarstw domowych.