Lasery pomogą nam zwalczać zanieczyszczenia powietrza

Badania powietrza są kluczowymi elementami nauk ekologicznych. Poznanie konstrukcji cząstek zawartych w atmosferze jest kluczowe dla zrozumienia mechanizmów rządzących zachodzącymi w powietrzu reakcjami. Do tej pory wszystko opierało się na matematycznych kalkulacjach…

Problem z badaniem cząstek powietrza polegał na ich skłonności do deformacji w przypadku zmiany otoczenia. Nastręczało to licznych problemów, ponieważ pobrane cząstki powietrza zmieniały się, kiedy tylko trafiały pod mikroskop lub były wypuszczane w odmiennych od pierwotnych warunkach. Utrudniało to dokładne zbadanie ich wymiarów, więc określano je z pomocą założeń matematycznych, co oczywiście miało swoje marginesy błędu.

Odkrycie profesora Matthew Berga otwiera zupełnie nowe drogi dla badaczy. Berg wykorzystuje bowiem lasery do tworzenia holograficznych obrazów poszczególnych cząstek, a co za tym idzie, bardzo dokładnego przebadania ich rzeczywistych wymiarów i kształtów. To może być kamień milowy w badaniu atmosfery pod kątem zanieczyszczeń.

Zespół Berga pracuje nad tym, aby skonstruowaną aparaturę umieścić na bezzałogowym pojeździe latającym i z jego wykorzystaniem zeskanować cząsteczki na różnych wysokościach i w różnych regionach. Docelowo, badania pomogą jeszcze dokładniej określić, jakie zmiany klimatyczne powoduje działalność człowieka, np. jaka ilość promieniowania słonecznego jest absorbowana przez cząsteczki i przekazywana do atmosfery, a jaka odbijana.

Uzbrojeni w taką wiedzę, naukowcy mogą szczegółowo wskazać, w jaki sposób zachodzą zmiany klimatyczne, a być może nawet przewidywać zmiany na długo przed ich pojawieniem się.